Veelgestelde vragen

Over Schuldenwijzer

Wat is Schuldenwijzer?

Schuldenwijzer is een website waar je in één overzicht alle informatie kunt vinden over jouw schulden bij een gerechtsdeurwaarder. Op dit moment is de informatie uit het Digitaal Beslagregister (DBR) online beschikbaar gemaakt. Je kunt deze gegevens bekijken door in te loggen met je DigiD.

Wat is het Digitaal Beslagregister (DBR)?

In het DBR staan alle beslagen die gerechtsdeurwaarders hebben gelegd op inkomsten: loon, uitkering en pensioen. Zie ook https://www.kbvg.nl/wetten-en-regels/regels-en-verordeningen/geautomatiseerde-systemen. Het doel van het DBR is om onnodige kosten te voorkomen en de beslagvrije voet te bewaken.

Wat is de link tussen Schuldenwijzer en het Digitaal Beslagregister (DBR)?

Schuldenwijzer maakt de gegevens uit het DBR beschikbaar. In het DBR staan alle beslagen die gerechtsdeurwaarders hebben gelegd op inkomsten: loon, uitkering en pensioen.

Waarom zijn gerechtsdeurwaarders met Schuldenwijzer gestart?

Een groot deel van de schulden in Nederland is bekend bij een gerechtsdeurwaarderskantoor. Omdat er zo'n 180 verschillende gerechtsdeurwaarderskantoren in Nederland zijn, is alle informatie over schulden verspreid opgeslagen. Schuldenwijzer maakt deze informatie nu op één plek inzichtelijk.

Doet Schuldenwijzer hetzelfde als het BKR?

Een schuld in Schuldenwijzer is niet hetzelfde als een BKR-registratie. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) registreert kredieten, dus leningen. In Schuldenwijzer worden alleen schulden geregistreerd. Dit betekent dat andere organisaties je kredietwaardigheid niet toetsen aan de hand van een registratie in Schuldenwijzer. Zie ook Welke schulden worden in Schuldenwijzer geregistreerd?.

Over Mijn Schuldenwijzer

Hoe kan ik inloggen op Mijn Schuldenwijzer?

Inloggen op Mijn Schuldenwijzer kan met je DigiD. Heb je geen DigiD? Vraag het aan op https://digid.nl/aanvragen.

Welke schulden worden in Schuldenwijzer geregistreerd?

Op dit moment is de informatie uit het Digitaal Beslagregister (DBR) online beschikbaar gemaakt. Je kunt deze gegevens bekijken door in te loggen met je DigiD.

Wat zie ik na het inloggen in Schuldenwijzer?

Onder het tabblad 'Mijn beslagen' zie je op welke inkomsten beslag is gelegd. In het overzicht zie je de resterende schuld, jouw beslagvrije voet en de meest recente betalingen die zijn gedaan. Ook zie je het gerechtsdeurwaarderskantoor waarmee je contact kunt opnemen voor meer informatie over de huidige beslagen die je in Schuldenwijzer ziet, dit kantoor is hiervoor je aanspreekpunt. Vaak heeft dit kantoor ook de rol van coördinerend deurwaarder.

Onder het tabblad 'Mijn gegevens' zie je een overzicht van gerechtsdeurwaarderskantoren die gegevens over je hebben geregistreerd in het Digitaal Beslagregister of die informatie over je hebben opgehaald.

Ook kun je een overzicht downloaden voor een complete inzage in de gegevens in het Digitaal Beslagregister (DBR). Als er meerdere beslagleggers zijn, zie je die hier terug.

Waar kan ik Schuldenwijzer voor gebruiken?

De informatie in Schuldenwijzer geeft inzicht en overzicht in de schulden die bij gerechtsdeurwaarders(kantoren) zijn geregistreerd. Deze informatie kun je gebruiken om overzicht te creëren of bijvoorbeeld om contact te leggen met het gerechtsdeurwaarderskantoor.
Wanneer je dit wilt, kun je de informatie delen met je schuldhulpverlener. Let op: wanneer je dit digitaal doet, denk er dan aan dat gewone e-mail vaak niet beveiligd is. Je kunt je hulpverlener vragen of hij/zij hier een beveiligde mail mogelijkheid voor heeft.

Hoe weet ik of de getoonde informatie klopt?

Alle getoonde informatie in Schuldenwijzer wordt aangeleverd door een gerechtsdeurwaarderskantoor. Je kunt zien wanneer de informatie over het beslag voor het laatst is bijgewerkt. Twijfel je over de juistheid van de gegevens? Dan kun je met het gerechtsdeurwaarderskantoor contact opnemen. Dit kan via de contactgegevens die je ziet als je bent ingelogd.

Hoe actueel is de informatie op Schuldenwijzer?

Gerechtsdeurwaarders(kantoren) hebben maximaal drie werkdagen de tijd om schuldinformatie bij te werken. Je kunt per schuld zien wanneer de informatie voor het laatst is bijgewerkt. Twijfel je over de juistheid van de gegevens? Dan kun je met het gerechtsdeurwaarderskantoor contact opnemen. Dit kan via de contactgegevens die je ziet als je bent ingelogd.

Komt Schuldenwijzer ook in andere talen beschikbaar?

Schuldenwijzer is op dit moment alleen beschikbaar in het Nederlands. Er wordt gewerkt aan de mogelijkheid om Schuldenwijzer in een andere taal beschikbaar te maken.

Veiligheid & Privacy

Wie kunnen mijn gegevens inzien?

Schuldenwijzer is bedoeld voor mensen met schulden. Iedere burger in Nederland met DigiD kan inloggen in Schuldenwijzer. Schuldenwijzer toont een overzicht van je schulden en je kunt gemakkelijk contact opnemen met de gerechtsdeurwaarderskantoor. Hiermee kun je extra kosten voorkomen. De gegevens onder 'Mijn gegevens' zijn alleen voor jezelf inzichtelijk.
Gerechtsdeurwaarders kunnen ook bepaalde gegevens inzien, die staan vermeld onder 'Mijn beslagen'.

Mogen gerechtsdeurwaarders mijn gegevens zomaar inzien?

Niet zomaar. Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, handelt steeds zorgvuldig en probeert zoveel mogelijk onnodige kosten te voorkomen, zo is hij/zij wettelijk verplicht. Een gerechtsdeurwaarder mag niet zomaar gegevens opzoeken waarvoor hij geen dossier heeft. Aan de hand van de registraties in het Digitaal Beslagregister (DBR) maakt de gerechtsdeurwaarder zijn eerste inschatting. Hoe kan hij/zij er zo goed mogelijk voor zorgen dat diegene zijn verplichting nakomt en dat de schuldeiser zoveel mogelijk krijgt waar diegene recht op heeft? En dan wel zodat de rechten van jou als schuldenaar worden geborgd en je in je bestaansminimum wordt beschermd.

Welke gegevens heeft Schuldenwijzer allemaal?

Om ervoor te zorgen dat je schulden volledig en juist worden weergegeven, gebruikt Schuldenwijzer de volgende gegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens: burgerservicenummer (BSN);
 • Financiële gegevens over je schulden: bijvoorbeeld de hoogte van de schuld en de laatst ontvangen betalingen;
 • Eventueel gegevens van je partner.

 

De ontvangen gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt en er zijn strikte afspraken gemaakt tussen de samenwerkende partijen om de gegevens te beschermen.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens in Schuldenwijzer?

De gerechtsdeurwaarders(kantoren) die de gegevens hebben geregistreerd in het Digitaal Beslagregister (DBR) zijn verantwoordelijk voor de inhoud ervan. Met eventuele vragen over de gegevens die je ziet, kun je dan ook bij de genoemde gerechtsdeurwaarders(kantoren) terecht.

Hoe gaat Schuldenwijzer om met mijn privacy?

Schuldenwijzer vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom hebben we onder andere onderstaande maatregelen genomen:

 • Schuldenwijzer maakt gebruik van DigiD om in te loggen.
 • De gegevens zijn alleen door jou en de betrokken gerechtsdeurwaarder(s) in te zien.
 • Tussen Schuldenwijzer en de partijen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens zijn duidelijke afspraken gemaakt om de persoonsgegevens op passende wijze te beschermen.
 • Schuldenwijzer heeft verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen om de gegevens op passende wijze te beschermen. Denk hierbij onder andere aan het toepassen van encryptie, beveiligd inloggen via DigiD en beveiliging van het koppelvlak.
 • Schuldenwijzer heeft een Privacy Impact Analyse (PIA) uitgevoerd die mogelijke risico’s inzichtelijk heeft gemaakt. Hierop zijn beveiligingsmaatregelen genomen.
 • De gegevens worden conform de laatste beveiligingsstandaarden verwerkt.
 • De gegevens zijn alleen beschikbaar voor personen die ze nodig hebben in het kader van het uitoefenen van hun werkzaamheden. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
 • De betrokkene wordt altijd geïnformeerd over wie toegang heeft tot de gegevens en waarom.
Hoe lang bewaart Schuldenwijzer mijn (persoons)gegevens?
 • Gegevens die nodig zijn voor identificatie: twee jaar. (De gegevens worden gepseudonimiseerd opgeslagen en alleen gebruikt voor analyses ten behoeve van een optimaal werkende applicatie.)
 • Gegevens over huidige inkomstenbeslagen (onder ‘Mijn beslagen’): 60 dagen na doorhaling van de laatste schuld. Dit is nodig om eventuele onterechte doorhalingen ongedaan te kunnen maken.
 • Historie gegevens: registraties dat een beslaginschrijving, bewerking, bevraging of andere verwerking heeft plaatsgevonden (onder ‘Mijn gegevens’, alleen voor jezelf inzichtelijk): twee jaar.
 • Specifieke registraties over betalingen: 60 dagen na doorhaling van de laatste schuld (zie hiervoor). Onder 'Mijn beslagen' zijn de laatste vier betalingen inzichtelijk. In het PDF rapport zijn alle betalingen van de lopende beslagen inzichtelijk.
 • Gegevens over betrokken gerechtsdeurwaarderskantoren: gekoppeld aan de hiervoor genoemde gegevens.
 • Bericht voor gerechtsdeurwaarderskantoren over je inlog, opvragen webpagina met overzicht en genereren PDF rapport: 180 dagen.
Hoe kan het dat ik in Schuldenwijzer sta terwijl ik al heb betaald en er niets meer openstaat?

Onder ‘Mijn beslagen’ staan de huidige beslagen (die er nu nog liggen).

Onder ‘Mijn gegevens’ staan alle registraties van beslaginschrijvingen, bewerkingen, bevragingen en andere verwerkingen door gerechtsdeurwaarders tot twee jaar terug. Het kan dus kloppen dat je hier registraties uit het verleden kunt terugzien. Deze historie gegevens zijn alleen voor jezelf inzichtelijk. Na het verstrijken van de bewaartermijn van twee jaar wordt een registratie zoals een doorgehaald beslag automatisch verwijderd en is die niet meer zichtbaar in Schuldenwijzer.

Je kunt bij het gerechtsdeurwaarderskantoor terecht om na te gaan of de registratie die je nog ziet, is te verklaren vanuit de geldende bewaartermijn zoals hiervoor beschreven.

Waarom krijgen gerechtsdeurwaarderskantoren een bericht dat ik gegevens heb opgevraagd in Schuldenwijzer?

De gerechtsdeurwaarders(kantoren) die gegevens over je hebben geregistreerd in het Digitaal Beslagregister (DBR) krijgen een melding wanneer je gegevens hebt opgevraagd in Schuldenwijzer. Het inloggen in Schuldenwijzer is te zien als een inzageverzoek met betrekking tot het Digitaal Beslagregister (DBR). Een inzageverzoek moet conform de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gericht worden aan de 'verwerkingsverantwoordelijke'. De gerechtsdeurwaarders(kantoren) zijn de 'verwerkingsverantwoordelijken' (in de zin van de privacywet AVG) voor de inhoud van de gegevens die Schuldenwijzer beschikbaar maakt. Daarom krijgen zij een bericht wanneer je gegevens hebt opgevraagd in Schuldenwijzer. Dit staat ook zo in de privacyverklaring.

Begrippen en meer informatie rondom schulden

Beslaglegger

Een deurwaarder of organisatie die vanuit de eigen bevoegdheid (zoals bijvoorbeeld UWV of SVB) beslag legt. Een vorm van beslag is loonbeslag.

Beslagvrije voet

Het deel van je inkomsten dat niet onder het beslag valt. Dit bedrag blijf je zelf ontvangen. De berekening van de beslagvrije voet is wettelijk vastgesteld. Je kunt meer informatie vinden over de beslagvrije voet en je beslagvrije voet narekenen op uwbeslagvrijevoet.nl

Als je situatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor de beslagvrije voet. Je kunt dan de beslaglegger vragen je beslagvrije voet opnieuw uit te rekenen. Bij meerdere beslagleggers moet je zijn bij de coördinerende deurwaarder.

Coördinerende deurwaarder

De coördinerende deurwaarder is jouw eerste aanspreekpunt voor vragen over het beslag op je inkomsten. De coördinerende deurwaarder is de beslaglegger die, als er meerdere beslagleggers beslag hebben gelegd op jouw inkomsten, er voor zorgt dat de inkomsten verdeeld worden over de verschillende beslagleggers. Hij/zij houdt daarbij rekening met de preferentie van de schuldeisers en bewaakt de beslagvrije voet.

Een nieuwe beslaglegger verwijst je steeds naar de coördinerende deurwaarder. De coördinerende deurwaarder is ook degene aan wie je eventuele wijzigingen in je situatie moet laten weten.

Deurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder of een (belasting)deurwaarder van de Belastingdienst, van de gemeente of van een waterschap.

DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met je DigiD kun je inloggen op websites van diensten van de overheid en de zorg. Je DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die je allebei zelf kiest. (Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/vraag-en-antwoord/wat-is-digid.

Digitaal Beslagregister (DBR)

Het register waarin beslagen worden geregistreerd, op dit moment zijn dat de beslagen die gerechtsdeurwaarders hebben gelegd op inkomsten: loon en uitkering. Zie ook https://www.kbvg.nl/wetten-en-regels/regels-en-verordeningen/geautomatiseerde-systemen. Het doel van het DBR is om onnodige kosten te voorkomen en de beslagvrije voet te bewaken. (Zie voor beslag op loon ook loonbeslag.)

Gerechtsdeurwaarder

Een openbaar ambtenaar die is benoemd door de Kroon (regering). Een gerechtsdeurwaarder voert zogenaamde ambtshandelingen uit. Een gerechtsdeurwaarder doet dat in opdracht van een van de volgende schuldeisers: particulieren, bedrijven, banken, instellingen en (semi-)overheid. Zij kunnen een gerechtsdeurwaarder inschakelen als iemand zijn/haar schulden niet betaalt.
Een (gerechts)deurwaarder kan beslag leggen, bijvoorbeeld op je inkomsten. Een schuldeiser, of een incassobureau, kan dat zelf niet.

Zie ook voor meer informatie de website van de Rijksoverheid (vraag en antwoord) en de website van de KBvG (wat doet een gerechtsdeurwaarder).
Je kunt alle gerechtsdeurwaarders en gerechtsdeurwaarderskantoren vinden in het register gerechtsdeurwaarders.

Incassobureau

Een organisatie die zich bezig houdt met het incasseren/innen van betalingen. Een incassobureau doet dat in opdracht van een schuldeiser, bijvoorbeeld een bedrijf waaraan je nog moet betalen. Een incassobureau stuurt je brieven met het verzoek om alsnog te betalen. Het kan zijn dat je incassokosten moet betalen, als al een herinneringsbrief is verstuurd en je nog steeds niet hebt betaald. Een incassobureau kan geen beslag leggen. Daarvoor moet een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. Een incassobureau is niet zoals een gerechtsdeurwaarder benoemd door de Kroon (regering).

Loonbeslag

Als er beslag is gelegd op je loon is je werkgever verplicht een deel van je loon over te maken naar de beslaglegger, totdat de volledige schuld betaald is. Als je vast in Nederland woont of verblijft, geldt een beslagvrije voet.

In dit artikel vind je meer informatie.

Moratorium

Het moratorium is de pauzeknop (ook wel adempauze) voor je schulden, wanneer je gedupeerd bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag. Het moratorium geldt een jaar en tijdens deze periode wordt de invordering van schulden gepauzeerd.
De ingangsdatum van het moratorium is door de Belastingdienst bepaald.

Contact

Ik heb een suggestie of opmerking over Schuldenwijzer.

Als je een suggestie of opmerking hebt over Schuldenwijzer, kun je gebruik maken van het feedbackformulier op de website.
Heb je een vraag over de inhoud van de gegevens (bijvoorbeeld over de hoogte van je schuld), dan kun je direct contact opnemen met het gerechtsdeurwaarderskantoor. De contactgegevens van het kantoor kun je vinden in Mijn Schuldenwijzer.
Heb je een vraag over DigiD, ga dan naar https://www.digid.nl.