Coördinerende deurwaarder

De coördinerende deurwaarder is jouw eerste aanspreekpunt voor vragen over het beslag op je inkomsten. De coördinerende deurwaarder is de beslaglegger die, als er meerdere beslagleggers beslag hebben gelegd op jouw inkomsten, er voor zorgt dat de inkomsten verdeeld worden over de verschillende beslagleggers. Hij/zij houdt daarbij rekening met de preferentie van de schuldeisers en bewaakt de beslagvrije voet.

Een nieuwe beslaglegger verwijst je steeds naar de coördinerende deurwaarder. De coördinerende deurwaarder is ook degene aan wie je eventuele wijzigingen in je situatie moet laten weten.