Over Schuldenwijzer

Schuldenwijzer is een online platform dat mensen met schulden een eenvoudig en beveiligd inzicht geeft van de eigen schulden en daarbij horende informatie.

Via Schuldenwijzer kan iemand met DigiD inzicht krijgen in zijn eigen schuldenlast en dit delen met andere partijen zoals schuldhulpverleners, waardoor hulp bij schulden efficiënter kan verlopen.

Het platform en de toegang tot de schuldeninformatie voldoen vanzelfsprekend aan de bestaande wet- en regelgeving zoals de AVG. Sinds 20 juni 2019 is als eerste stap de beslaginformatie uit het Digitaal Beslagregister beschikbaar voor burgers. SNG is sinds 2018 mede-initiator van dit platform.

inzichtelijk maken schulden
DigiD Schuldenwijzer

Schuldenwijzer is de eerste stap in de oplossing van problematische schulden. Met Schuldenwijzer heeft de burger een veilig en eenvoudig inzicht in zijn schulden waarmee de stap naar een oplossing is gezet.

Met het totaaloverzicht van Schuldenwijzer kan sneller schuldhulp worden verleend. Daarmee wordt rust voor de burger gecreëerd en worden verhogende kosten van incasso voorkomen.

Schuldenwijzer wil een belangrijke rol vervullen in het inzichtelijk maken van schulden.

Ontwikkeling Schuldenwijzer

Schuldenwijzer is een platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden.

Ook schuldhulpverlenende instanties, gerechtsdeurwaarders en overheidsinstanties kunnen op termijn via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar.

Sinds 2022 is Schuldenwijzer Toeslagen Herstel beschikbaar en helpt mensen die zijn gedupeerd door problemen met de kinderopvangtoeslag. Dit doen we door inzicht te bieden in schulden die bekend zijn bij en aangeleverd zijn door gerechtsdeurwaarders en die in aanmerking kunnen komen voor betaling door de Belastingdienst op grond van de Wet hersteloperatie toeslagen.