DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met je DigiD kun je inloggen op websites van diensten van de overheid en de zorg. Je DigiD bestaat uit een gebruikersnaam en een wachtwoord die je allebei zelf kiest. (Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/vraag-en-antwoord/wat-is-digid.