DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met je DigiD kun je inloggen op websites van diensten van de overheid en de zorg. (Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/vraag-en-antwoord/wat-is-digid.)

Kijk voor een uitleg van Schuldenwijzer over inloggen met DigiD op www.mijn.schuldenwijzer.nl/uitleg-digid.