Digitaal Beslagregister (DBR)

Het register waarin beslagen worden geregistreerd, op dit moment zijn dat de beslagen die gerechtsdeurwaarders hebben gelegd op inkomsten: loon en uitkering. Zie ook https://www.kbvg.nl/wetten-en-regels/regels-en-verordeningen/geautomatiseerde-systemen. Het doel van het DBR is om onnodige kosten te voorkomen en de beslagvrije voet te bewaken. (Zie voor beslag op loon ook loonbeslag.)