Het deel van je inkomsten dat niet onder het beslag valt. Dit bedrag blijf je zelf ontvangen. De beslagvrije voet is wettelijk vastgesteld en is meestal 90% van de voor jou geldende bijstandsnorm. Als je situatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor de beslagvrije voet. Je kunt dan de beslaglegger vragen je beslagvrije voet opnieuw uit te rekenen. Bij meerdere beslagleggers moet je zijn bij de coördinerend deurwaarder.