Gerechtsdeurwaarder

Een openbaar ambtenaar die is benoemd door de Kroon (regering). Een gerechtsdeurwaarder voert zogenaamde ambtshandelingen uit. Een gerechtsdeurwaarder doet dat in opdracht van een van de volgende schuldeisers: particulieren, bedrijven, banken, instellingen en (semi-)overheid. Zij kunnen een gerechtsdeurwaarder inschakelen als iemand zijn/haar schulden niet betaalt.

Een (gerechts)deurwaarder kan beslag leggen, bijvoorbeeld op je inkomsten. Een schuldeiser, of een incassobureau, kan dat zelf niet. (Zie ook voor meer informatie de website van de Rijksoverheid (vraag en antwoord) en de website van de KBvG (wat doet een gerechtsdeurwaarder). Een gerechtsdeurwaarder werkt op een gerechtsdeurwaarderskantoor.

Je kunt alle gerechtsdeurwaarders en gerechtsdeurwaarderskantoren vinden in het register gerechtsdeurwaarders