Een openbaar ambtenaar die is benoemd door de Kroon (regering). Een gerechtsdeurwaarder voert zogenaamde ambtshandelingen uit. Een gerechtsdeurwaarder doet dat in opdracht van een van de volgende schuldeisers: particulieren, bedrijven, banken, instellingen en (semi-)overheid. Zij kunnen een gerechtsdeurwaarder inschakelen als iemand zijn/haar schulden niet betaalt.
Een (gerechts)deurwaarder kan beslag leggen, bijvoorbeeld op je inkomsten. Een schuldeiser, of een incassobureau, kan dat zelf niet. (Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/schulden/vraag-en-antwoord/wanneer-gerechtsdeurwaarder en https://www.kbvg.nl/1110/ik-heb-schulden/wat-doet-een-gerechtsdeurwaarder.html.)