Pauzeknop

De pauzeknop (officieel ‘moratorium’) is de adempauze voor je schulden, wanneer je als ouder of partner gedupeerd bent door de problemen met de kinderopvangtoeslag. De pauzeknop geldt een jaar en tijdens deze periode wordt de invordering van schulden gepauzeerd. De ingangsdatum van de pauzeknop is door de Belastingdienst bepaald.

Loonbeslag

Als er beslag is gelegd op je loon is je werkgever verplicht een deel van je loon over te maken naar de beslaglegger, totdat de volledige schuld betaald is. Als je vast in Nederland woont of verblijft, geldt een beslagvrije voet. In dit artikel vind je meer informatie.

Incassobureau

Een organisatie die zich bezig houdt met het incasseren/innen van betalingen. Een incassobureau doet dat in opdracht van een schuldeiser, bijvoorbeeld een bedrijf waaraan je nog moet betalen. Een incassobureau stuurt je brieven met het verzoek om alsnog te betalen. Het kan zijn dat je incassokosten moet betalen, als al een herinneringsbrief is verstuurd en […]

Gerechtsdeurwaarder

Een openbaar ambtenaar die is benoemd door de Kroon (regering). Een gerechtsdeurwaarder voert zogenaamde ambtshandelingen uit. Een gerechtsdeurwaarder doet dat in opdracht van een van de volgende schuldeisers: particulieren, bedrijven, banken, instellingen en (semi-)overheid. Zij kunnen een gerechtsdeurwaarder inschakelen als iemand zijn/haar schulden niet betaalt. Een (gerechts)deurwaarder kan beslag leggen, bijvoorbeeld op je inkomsten. Een […]

Digitaal Beslagregister (DBR)

Het register waarin beslagen worden geregistreerd, op dit moment zijn dat de beslagen die gerechtsdeurwaarders hebben gelegd op inkomsten: loon en uitkering. Zie ook https://www.kbvg.nl/wetten-en-regels/regels-en-verordeningen/geautomatiseerde-systemen. Het doel van het DBR is om onnodige kosten te voorkomen en de beslagvrije voet te bewaken. (Zie voor beslag op loon ook loonbeslag.)

DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit. Met je DigiD kun je inloggen op websites van diensten van de overheid en de zorg. (Zie ook https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/digitale-overheid/vraag-en-antwoord/wat-is-digid.) Kijk voor een uitleg van Schuldenwijzer over inloggen met DigiD op www.mijn.schuldenwijzer.nl/uitleg-digid.

Coördinerende deurwaarder

De coördinerende deurwaarder is jouw eerste aanspreekpunt voor vragen over het beslag op je inkomsten. De coördinerende deurwaarder is de beslaglegger die, als er meerdere beslagleggers beslag hebben gelegd op jouw inkomsten, er voor zorgt dat de inkomsten verdeeld worden over de verschillende beslagleggers. Hij/zij houdt daarbij rekening met de preferentie van de schuldeisers en bewaakt […]

Deurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder of een (belasting)deurwaarder van de Belastingdienst, van de gemeente of van een waterschap.

Beslagvrije voet

Het deel van je inkomsten dat niet onder het beslag valt. Dit bedrag blijf je zelf ontvangen. De berekening van de beslagvrije voet is wettelijk vastgesteld. Je kunt meer informatie vinden over de beslagvrije voet en je beslagvrije voet narekenen op uwbeslagvrijevoet.nl Als je situatie verandert, kan dit gevolgen hebben voor de beslagvrije voet. Je […]

Beslaglegger

Een deurwaarder of organisatie die vanuit de eigen bevoegdheid (zoals bijvoorbeeld UWV of SVB) beslag legt. Een vorm van beslag is loonbeslag.