Incassobureau

Een organisatie die zich bezig houdt met het incasseren/innen van betalingen. Een incassobureau doet dat in opdracht van een schuldeiser, bijvoorbeeld een bedrijf waaraan je nog moet betalen. Een incassobureau stuurt je brieven met het verzoek om alsnog te betalen. Het kan zijn dat je incassokosten moet betalen, als al een herinneringsbrief is verstuurd en je nog steeds niet hebt betaald. Een incassobureau kan geen beslag leggen. Daarvoor moet een gerechtsdeurwaarder worden ingeschakeld. Een incassobureau is niet zoals een gerechtsdeurwaarder benoemd door de Kroon (regering).