Waarom krijgen gerechtsdeurwaarderskantoren een bericht dat ik gegevens heb opgevraagd in Schuldenwijzer?

De gerechtsdeurwaarders(kantoren) die gegevens over je hebben geregistreerd in het Digitaal Beslagregister (DBR) krijgen een melding wanneer je gegevens hebt opgevraagd in Schuldenwijzer. Het inloggen in Schuldenwijzer is te zien als een inzageverzoek met betrekking tot het Digitaal Beslagregister (DBR). Een inzageverzoek moet conform de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gericht worden aan de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. De gerechtsdeurwaarders(kantoren) zijn de ‘verwerkingsverantwoordelijken’ (in […]

Hoe kan het dat ik in Schuldenwijzer sta terwijl ik al heb betaald en er niets meer openstaat?

Onder ‘Mijn beslagen’ staan de huidige beslagen (die er nu nog liggen). Onder ‘Mijn gegevens’ staan alle registraties van beslaginschrijvingen, bewerkingen, bevragingen en andere verwerkingen door gerechtsdeurwaarders tot twee jaar terug. Het kan dus kloppen dat je hier registraties uit het verleden kunt terugzien. Deze historie gegevens zijn alleen voor jezelf inzichtelijk. Na het verstrijken […]

Hoe lang bewaart Schuldenwijzer mijn (persoons)gegevens?

Gegevens die nodig zijn voor identificatie: twee jaar. (De gegevens worden gepseudonimiseerd opgeslagen en alleen gebruikt voor analyses ten behoeve van een optimaal werkende applicatie.) Gegevens over huidige inkomstenbeslagen (onder ‘Mijn beslagen’): 60 dagen na doorhaling van de laatste schuld. Dit is nodig om eventuele onterechte doorhalingen ongedaan te kunnen maken. Historie gegevens: registraties dat […]

Hoe gaat Schuldenwijzer om met mijn privacy?

Schuldenwijzer vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom hebben we onder andere onderstaande maatregelen genomen: Schuldenwijzer maakt gebruik van DigiD om in te loggen. De gegevens zijn alleen door jou en de betrokken gerechtsdeurwaarder(s) in te zien. Tussen Schuldenwijzer en de partijen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens zijn duidelijke afspraken gemaakt om de […]

Wie is verantwoordelijk voor de gegevens in Schuldenwijzer?

De gerechtsdeurwaarders zijn verantwoordelijk voor de geregistreerde gegevens over schulden. Met eventuele vragen over de schuldgegevens die je ziet, kun je dan ook bij de genoemde gerechtsdeurwaarders(kantoren) terecht. In het kader van Toeslagen Herstel is de Belastingdienst verantwoordelijk voor de aangeleverde gegevens over de datum van je pauzeknop of de beschikking, in combinatie met je burgerservicenummer (BSN).

Welke gegevens heeft Schuldenwijzer allemaal?

Om ervoor te zorgen dat je schulden volledig en juist worden weergegeven, gebruikt Schuldenwijzer de volgende gegevens: Persoonlijke identificatiegegevens: burgerservicenummer (BSN); Financiële gegevens over je schulden: bijvoorbeeld de hoogte van de schuld en de laatst ontvangen betalingen; Eventueel gegevens van je partner.   De ontvangen gegevens worden voor geen enkel ander doel gebruikt en er […]

Mogen gerechtsdeurwaarders mijn gegevens zomaar inzien?

Gerechtsdeurwaarders kunnen bepaalde gegevens inzien, die staan vermeld onder ‘Mijn beslagen’. Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, handelt steeds zorgvuldig en probeert zoveel mogelijk onnodige kosten te voorkomen, zo is hij/zij wettelijk verplicht. Een gerechtsdeurwaarder mag niet zomaar gegevens opzoeken waarvoor hij geen dossier heeft. Aan de hand van de registraties in het Digitaal Beslagregister (DBR) maakt de gerechtsdeurwaarder zijn eerste inschatting. Hoe […]

Wie kunnen mijn gegevens inzien?

Schuldenwijzer is bedoeld voor mensen met schulden. Iedere burger in Nederland met DigiD kan inloggen in Schuldenwijzer. Schuldenwijzer toont een overzicht van je schulden en je kunt makkelijk contact opnemen met het gerechtsdeurwaarderskantoor. De gegevens onder ‘Mijn gegevens’ en ‘Mijn schuldenoverzicht Toeslagen Herstel’ zijn alleen voor jezelf inzichtelijk.  Gerechtsdeurwaarders kunnen ook bepaalde gegevens inzien, die staan vermeld onder ‘Mijn […]