Wie kunnen mijn gegevens inzien?

Schuldenwijzer is bedoeld voor mensen met schulden. Iedere burger in Nederland met DigiD kan inloggen in Schuldenwijzer. Schuldenwijzer toont een overzicht van je schulden en je kunt makkelijk contact opnemen met het gerechtsdeurwaarderskantoor. De gegevens onder ‘Mijn gegevens’ en ‘Mijn schuldenoverzicht Toeslagen Herstel’ zijn alleen voor jezelf inzichtelijk. 

Gerechtsdeurwaarders kunnen ook bepaalde gegevens inzien, die staan vermeld onder ‘Mijn beslagen’.