Mogen gerechtsdeurwaarders mijn gegevens zomaar inzien?

Gerechtsdeurwaarders kunnen bepaalde gegevens inzien, die staan vermeld onder ‘Mijn beslagen’. Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar, handelt steeds zorgvuldig en probeert zoveel mogelijk onnodige kosten te voorkomen, zo is hij/zij wettelijk verplicht. Een gerechtsdeurwaarder mag niet zomaar gegevens opzoeken waarvoor hij geen dossier heeft. Aan de hand van de registraties in het Digitaal Beslagregister (DBR) maakt de gerechtsdeurwaarder zijn eerste inschatting. Hoe kan hij/zij er zo goed mogelijk voor zorgen dat diegene zijn verplichting nakomt en dat de schuldeiser zoveel mogelijk krijgt waar diegene recht op heeft? En dan wel zodat de rechten van jou als schuldenaar worden geborgd en je in je bestaansminimum wordt beschermd.