Hoe gaat Schuldenwijzer om met mijn privacy?

Schuldenwijzer vindt jouw privacy erg belangrijk. Daarom hebben we onder andere onderstaande maatregelen genomen:

  • Schuldenwijzer maakt gebruik van DigiD om in te loggen.
  • De gegevens zijn alleen door jou en de betrokken gerechtsdeurwaarder(s) in te zien.
  • Tussen Schuldenwijzer en de partijen die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens zijn duidelijke afspraken gemaakt om de persoonsgegevens op passende wijze te beschermen.
  • Schuldenwijzer heeft verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen om de gegevens op passende wijze te beschermen. Denk hierbij onder andere aan het toepassen van encryptie, beveiligd inloggen via DigiD en beveiliging van het koppelvlak.
  • Schuldenwijzer heeft een Privacy Impact Analyse (PIA) uitgevoerd die mogelijke risico’s inzichtelijk heeft gemaakt. Hierop zijn beveiligingsmaatregelen genomen.
  • De gegevens worden conform de laatste beveiligingsstandaarden verwerkt.
  • De gegevens zijn alleen beschikbaar voor personen die ze nodig hebben in het kader van het uitoefenen van hun werkzaamheden. De gegevens worden niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
  • De betrokkene wordt altijd geïnformeerd over wie toegang heeft tot de gegevens en waarom.