Waarom krijgen gerechtsdeurwaarderskantoren een bericht dat ik gegevens heb opgevraagd in Schuldenwijzer?

De gerechtsdeurwaarders(kantoren) die gegevens over je hebben geregistreerd in het Digitaal Beslagregister (DBR) krijgen een melding wanneer je gegevens hebt opgevraagd in Schuldenwijzer. Het inloggen in Schuldenwijzer is te zien als een inzageverzoek met betrekking tot het Digitaal Beslagregister (DBR). Een inzageverzoek moet conform de privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gericht worden aan de ‘verwerkingsverantwoordelijke’. De gerechtsdeurwaarders(kantoren) zijn de ‘verwerkingsverantwoordelijken’ (in de zin van de privacywet AVG) voor de inhoud van de gegevens die Schuldenwijzer beschikbaar maakt. Daarom krijgen zij een bericht wanneer je gegevens hebt opgevraagd in Schuldenwijzer. Dit staat ook zo in de privacyverklaring.