Welke schulden staan in het schuldenoverzicht Toeslagen Herstel in Schuldenwijzer?

In het schuldenoverzicht staan schulden die zijn ontstaan op of na 1 januari 2006 en die vóór 1
juni 2021 opeisbaar waren.

Deze schulden kunnen in aanmerking komen voor betaling door de Belastingdienst (op grond
van de Wet hersteloperatie toeslagen).

Gerechtsdeurwaarders kunnen deze schulden aanleveren aan Schuldenwijzer.

Het kan zijn dat je ook nog andere schulden hebt. Deze staan niet in het schuldenoverzicht Toeslagen Herstel.