Waarom is een schuld toegevoegd in Schuldenwijzer Toeslagen Herstel?

Gerechtsdeurwaarders kunnen een schuld toevoegen in Schuldenwijzer wanneer deze voldoet aan het ‘Besluit betalen private schulden’ (Besluit 2021-211658). Deze schuld kan in aanmerking komen voor betaling door SBN.