Waarom is een schuld toegevoegd in Schuldenwijzer Toeslagen Herstel?

Gerechtsdeurwaarders kunnen een schuld toevoegen in Schuldenwijzer wanneer deze in aanmerking kan komen voor betaling door de Belastingdienst op grond van de Wet hersteloperatie toeslagen.