Jacco Vonhof

Ondernemers dragen zorg voor hun personeel. Ze willen voorkomen dat medewerkers uitvallen door de gevolgen van financiële problemen.

Schuldenwijzer geeft een medewerker de regie over zijn schulden. Ondernemers kunnen alleen maar blij zijn met dit initiatief. Iedereen is gebaat bij het vroeg signaleren van problematische schulden.