Gerard Heintjes

Ik verwacht veel van Schuldenwijzer, maar dat hangt samen met de snelheid waarmee de gegevensverzameling wordt uitgebreid met schulden zonder beslag.

Ook de overheid zou zich moeten aansluiten, gegeven haar streven naar ‘behoorlijk invorderen’.