Hogeschool Utrecht

Het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht is betrokken bij de ontwikkeling van Schuldenwijzer. Wij onderzoeken welke behoeften en wensen mensen met schulden en schuldhulpverleners hebben. Hiermee dragen we bij aan een passende functionaliteit en goede informatie om inzicht in schulden te verkrijgen. Zo helpen we mensen met schulden en de mensen die hen […]

Stratech

Stratech draagt, als softwareleverancier in de markt voor de schuldhulpverlening, graag een steentje bij aan het creëren van inzicht in de financiële situatie. Zo denken we als betrokken kennispartner in een vroegtijdig stadium mee over de te realiseren uitwisseling van gegevens tussen gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners. Deze uitwisseling moet het mogelijk maken voor consulenten om een […]