Als Founding father vindt SNG het onbestaanbaar dat in Nederland 1,4 miljoen huishoudens risicovolle schulden hebben. Er moet iets veranderen. Met Schuldenwijzer leveren wij een concrete oplossing.

Onze inbreng is het daadwerkelijk realiseren van de technische oplossing, financiële steun en ondersteuning door office management, legal en communicatie & marketing.