Stratech draagt, als softwareleverancier in de markt voor de schuldhulpverlening, graag een steentje bij aan het creëren van inzicht in de financiële situatie. Zo denken we als betrokken kennispartner in een vroegtijdig stadium mee over de te realiseren uitwisseling van gegevens tussen gerechtsdeurwaarders en schuldhulpverleners. Deze uitwisseling moet het mogelijk maken voor consulenten om een beeld te krijgen van de actuele schuldenpositie van de burger. Het grote voordeel is de snelheidswinst, doordat schuldeisers niet opnieuw bevraagd hoeven worden. Consulenten kunnen zich daardoor richten op het helpen van de burger. Schuldenwijzer is een goed initiatief dat perfect past in deze visie!