Het lectoraat Schulden en Incasso van Hogeschool Utrecht is betrokken bij de ontwikkeling van Schuldenwijzer. Wij onderzoeken welke behoeften en wensen mensen met schulden en schuldhulpverleners hebben. Hiermee dragen we bij aan een passende functionaliteit en goede informatie om inzicht in schulden te verkrijgen. Zo helpen we mensen met schulden en de mensen die hen ondersteunen.