Doorbraak in aanpak schuldenproblematiek:

Schuldenwijzer zet eerste stap naar totaaloverzicht schuldinformatie

Voor het eerst kan elke Nederlander snel en eenvoudig inzicht krijgen in actuele informatie over zijn schuldenpositie. Vandaag wordt namelijk Schuldenwijzer officieel gelanceerd, een initiatief van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) en Stichting Netwerk Gerechtsdeurwaarders (SNG).

Burgers kunnen inloggen op Schuldenwijzer door middel van DigiD en vinden er alle beslagen die door gerechtsdeurwaarders zijn gelegd bij derden, zoals beslagen op loon en pensioen. Burgers met schulden vinden er ook de beslagvrije voet (de inkomsten waar geen beslag mag worden gelegd). In 2020 wordt de informatie in Schuldenwijzer uitgebreid met alle informatie over schulden die bekend is bij gerechtsdeurwaarders. Dan krijgen schuldhulpverleners, wanneer zij daarvoor gemachtigd worden, direct inzicht in de schulden van hun cliënten.

“Het samenbrengen van gegevens over schulden in één centraal systeem biedt kansen voor alle partijen die zich bezighouden met incasso en schulden”, vertelt Patrick Plate, beoogd voorzitter van de nog op te richten Stichting Schuldenwijzer. “Gerechtsdeurwaarders kunnen zien in welke situaties incassotrajecten geen zin hebben en schuldhulpverleners kunnen sneller en beter hulp verlenen. Burgers met schulden kunnen daardoor beter beschermd en geholpen worden.”

Voorkomen van onnodige procedures

Uitwisseling van gegevens is een belangrijke voorwaarde voor het oplossen van de schuldenproblematiek. Dit zegt ook NVVK-voorzitter Marco Florijn, die Schuldenwijzer vanmiddag symbolisch lanceert tijdens een bijeenkomst in Utrecht met verschillende partijen uit de schulden- en incassoketen. “We volgen de ontwikkeling van Schuldenwijzer met grote interesse. Het voorkomen van kansloze procedures is een gezamenlijke ambitie van de KBvG en de NVVK. We vinden het beiden belangrijk dat incassotrajecten met zo min mogelijk leed verlopen.”

Schuldhulpverleners kunnen straks zelf inloggen in Schuldenwijzer wanneer zij hiervoor gemachtigd worden door cliënten. Dit zal hun veel tijd besparen, denkt Florijn. “Op dit moment kost het ons nog veel geregel en afstemming om de situaties van mensen met schulden in kaart te brengen. Als we sneller een goed overzicht hebben, kunnen we ook eerder tot een regeling met schuldeisers komen. Voor de burger met schulden betekent dit een einde aan de stapeling van kosten: het geeft rust en duidelijkheid.”

Gebruiksvriendelijk en veilig

Bij de ontwikkeling van Schuldenwijzer is veel aandacht besteed aan gebruiksvriendelijkheid en begrijpelijkheid van het online portaal. Het platform en de toegang tot de schuldeninformatie voldoen te allen tijde aan de privacywetgeving (AVG) en andere wet- en regelgeving. Uiteindelijk is de ambitie om ook de schuldgegevens van onder meer de Belastingdienst en het UWV aan Schuldenwijzer toe te voegen, zodat daadwerkelijk een totaaloverzicht ontstaat.