Schuldenwijzer voor schuldhulpverleners

Schuldenwijzer is direct toegankelijk voor iedereen die beschikt over een DigiD. Schuldenwijzer is stap voor stap in ontwikkeling.

Gefaseerd zullen functionaliteiten uitgebreid worden, waaronder: een machtiging voor inlog, eHerkenning, contactgegevens gemeentelijke schuldhulpverlening en uitbreiding schuldinformatie.

Schuldhulpverleners kunnen burgers met schulden vragen naar het overzicht uit Schuldenwijzer. Het uitgebreide rapport geeft een overzicht van de geregistreerde schuld(en), betalingen, dossiernummer en contactgegevens van de deurwaarder. Binnenkort kan ook makkelijk een vereenvoudigd overzicht van de huidig geregistreerde schulden worden gedownload.

Schuldenwijzer werkt graag samen met gemeenten en schuldhulpverleners.
Klik hier voor de brochure voor schuldhulpverleners.