Schuldenwijzer voor burger en professional, uitgelegd in een video

Schuldenwijzer heeft in oktober 2020 deelgenomen aan de netwerkdag van de gemeente Amsterdam in de vorm van een video. Patrick Plate namens Schuldenwijzer en Anna-Laura van Eeden van PuurZuid (onderdeel van schuldhulp gemeente Amsterdam) vertellen over het belang van samenwerking.

Anna-Laura is intensief jongerenschuldhulpverlener en streeft naar een duurzame oplossing samen met haar cliënten. Overzicht is daarin belangrijk. Patrick vertelt hoe Schuldenwijzer daar nu al een bijdrage aan kan leveren door het bieden van inzicht in de schuldpositie bij beslag op inkomsten.

Je kunt de video hier bekijken. Schuldenwijzer bedankt de gemeente Amsterdam voor het vertrouwen en willen uitdragen van het belang van samenwerking.

Lees ook het uitgebreide interview met Anna-Laura over haar ervaringen als schuldhulpverlener.