Schuldenwijzer in de actualiteit

Kamervragen van de Kamerleden Lodders, Wörsdörfer en Middendorp en Algemeen overleg Armoede- en Schuldenbeleid.

Dat Schuldenwijzer ook in de politiek niet onopgemerkt is gebleken blijkt uit de scherpe Kamervragen die over het platform zijn gesteld en het voorbij komen van het initiatief in het Algemeen Overleg Armoede- en Schuldenbeleid.

 Op 10 oktober 2019 heeft de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid overleg (AO) gevoerd met mevrouw Van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met betrekking tot het Armoede- en Schuldenbeleid. Daar vroeg de heer Bruins (ChristenUnie) aan de staatssecretaris: “(…) Ik denk ook aan schuldenwijzer.nl, de website die de organisatie voor gerechtsdeurwaarders heeft ontwikkeld, waar elke Nederlander inzicht kan krijgen in zijn eigen schuldpositie en de beslagen die door deurwaarders zijn gelegd. Maar het werkt pas echt goed als alle partijen meewerken en het breed wordt uitgerold. Welke rol kan de staatssecretaris hierin spelen? (…)”. Voor het volledige verslag van het AO klik hier.

Op 25 oktober 2019 stelden de Kamerleden Lodders, Wörsdörfer en Middendorp diverse Kamervragen over Schuldenwijzer, zoals: “Deelt u de mening dat Schuldenwijzer.nl –  een site waarop voor zowel mensen met schulden als voor schuldeisers overzichtelijk en in één oogopslag wordt weergegeven welke schulden iemand heeft – bijdraagt aan het terugdringen van de schuldenproblematiek in Nederland?” en “Deelt u de mening dat de overheid dit initiatief als zowel schuldeiser als schuldhulpverlener moet omarmen en moet ondersteunen? Zo ja, welke stappen heeft de regering in samenwerking met de Belastingdienst, gemeenten en waterschappen reeds gezet om de aan de overheid gerelateerde schuldvorderingen in het systeem op te kunnen laten nemen?” Voor het volledige document met Kamervragen klik hier.

Update: inmiddels zijn de antwoorden beschikbaar en hier te lezen.