Functionaliteiten van Schuldenwijzer

Nu ook inzageverzoeken op grond van artikel 15 AVG mogelijk

Naast het opvragen van het overzicht van de beslagen op inkomsten, is het nu onder meer mogelijk om een inzageverzoek te doen op grond van artikel 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Met een druk op de knop kan de aanvrager dan zien of en zo ja hoe zijn gegevens door Schuldenwijzer zijn verwerkt.