SZW steunt Schuldenwijzer!

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft de subsidieregeling ‘Armoedebestrijding en aanpak schuldenproblematiek’ per 1 februari 2019 opengesteld voor inschrijving. De regeling is bedoeld voor projecten die van landelijke betekenis zijn en een duurzame bijdrage leveren aan het tegengaan van armoede- en schuldenproblematiek*. Schuldenwijzer heeft subsidie aangevraagd (en gekregen) om het platform Schuldenwijzer verder te kunnen ontwikkelen in de toekomst.

Voor de invulling van het subsidietraject wordt samengewerkt met de Hogeschool Utrecht (HU). Op dit moment voert de HU een onderzoek uit naar gebruikerservaringen en wensen voor nieuwe functionaliteit op de website, zodat de doorontwikkeling van het platform zoveel mogelijk aansluit op de behoefte van de doelgroep. Nadat deze functionaliteit daadwerkelijk is toegevoegd aan een volgende versie van Schuldenwijzer, zal de HU een pilot uitvoeren waarin de functionaliteit en inhoud van de website wordt getoetst bij een groep burgers en een groep schuldhulpverleners. De uitkomsten van de pilotfase zullen wederom worden gebruikt voor de doorontwikkeling van Schuldenwijzer. Tot slot zal er een evaluatie op het project worden uitgevoerd.

*Bron: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-werkgelegenheid/subsidieregelingen-szw/subsidie-armoedebestrijding-en-aanpak-schuldenproblematiek