Hoe gaat een beslaglegging in zijn werk?

Dit artikel beschrijft hoe een beslaglegging werkt. Daarbij komen executoriaal beslag en conservatoir beslag aan bod. Tot slot worden de stappen bij een beslaglegging schematisch weergegeven. Wat is executoriaal beslag? Wanneer iemand een schuld heeft, kan diegene (de schuldenaar) een dagvaarding ontvangen. Wordt er alsnog niet betaald, dan zal er door een rechter een vonnis […]

Loonbeslag

Dit artikel beschrijft wat loonbeslag is, wat er onder loonbeslag valt en wat de beslagvrije voet daarbij betekent. Tot slot beschrijft het artikel hoe loonbeslag werkt, inclusief het einde van loonbeslag. Wat is loonbeslag? Als het gaat om beslag op loon wordt gesproken over loonbeslag. Loon is een vorm van inkomsten, zoals een uitkering of […]

Schuldhulpverlener Anna-Laura van Eeden vertelt over haar ervaringen als schuldhulpverlener

Anna-Laura van Eeden is intensief jongerenschuldhupverlener bij PuurZuid (schuldhulpverlening gemeente Amsterdam stadsdeel West). Zij vertelt over haar ervaringen als schuldhulpverlener. Iedereen kan met schulden te maken krijgen. Ik help jongeren tussen de 18 en 27 jaar met hun financiën. De hulpvragen die ik dagelijks krijg, zijn divers. Ik bied hulp bij het oplossen van problematische […]

Schuldenwijzer voor burger en professional, uitgelegd in een video

Schuldenwijzer heeft in oktober 2020 deelgenomen aan de netwerkdag van de gemeente Amsterdam in de vorm van een video. Patrick Plate namens Schuldenwijzer en Anna-Laura van Eeden van PuurZuid (onderdeel van schuldhulp gemeente Amsterdam) vertellen over het belang van samenwerking. Anna-Laura is intensief jongerenschuldhulpverlener en streeft naar een duurzame oplossing samen met haar cliënten. Overzicht […]

Uitbreiding veelgestelde vragen

In de communicatie rondom schulden wordt vaak gebruik gemaakt van vaktermen. Gebruikers en de Stichting ABC hebben Schuldenwijzer verzocht om uitleg. De meest voorkomende begrippen waaronder ‘loonbeslag’ en ‘coördinerend deurwaarder’ worden op Schuldenwijzer uitgelegd bij ‘Begrippen en meer informatie rondom schulden’. https://schuldenwijzer.nl/veelgestelde-vragen/

Deelnemers gezocht voor klankbordgroep Schuldenwijzer

Schuldenwijzer wil graag een ‘klankbordgroep’ oprichten met mensen die Schuldenwijzer willen helpen te verbeteren. En is op zoek naar deelnemers. Heb je te maken (gehad) met schulden, betalingsachterstanden of financiële problemen? Dan komen we graag met je in contact. Schuldenwijzer wil aanpassingen op de website en leesbaarheid van informatie toetsen bij de klankborgroep. En misschien […]

Schuldenwijzer voor schuldhulpverleners

Schuldenwijzer is direct toegankelijk voor iedereen die beschikt over een DigiD. Schuldenwijzer is stap voor stap in ontwikkeling. Gefaseerd zullen functionaliteiten uitgebreid worden, waaronder: een machtiging voor inlog, eHerkenning, contactgegevens gemeentelijke schuldhulpverlening en uitbreiding schuldinformatie. Schuldhulpverleners kunnen burgers met schulden vragen naar het overzicht uit Schuldenwijzer. Het uitgebreide rapport geeft een overzicht van de geregistreerde […]

Schuldenwijzer bereikbaar ten tijde van corona maatregelen

DigiD Schuldenwijzer

De impact van het coronavirus op onze samenleving en economie is groot. De overheid neemt maatregelen. Bij veel mensen groeit onzekerheid over de mogelijke gevolgen. Schuldenwijzer wenst iedereen sterkte en kracht in goede gezondheid. Heb je onzekerheid over je inkomen en heb je schulden? Probeer het overzicht te houden. Schuldenwijzer is en blijft bereikbaar en […]

Partijen betrokken bij Schuldenwijzer

Hoe meer partijen het initiatief van Schuldenwijzer onderschrijven, des te groter de kans op succes: een concrete stap in het terugdringen van schuldenproblematiek door middel van het geven van inzicht. Er wordt daarom hard gewerkt om meer partijen bij het initiatief te betrekken. Partijen die ook aangeven wat Schuldenwijzer voor hun betekent.    Op dit moment […]