Wat verstaat Schuldenwijzer onder minnelijke schulden?

In Schuldenwijzer wordt onder minnelijke schulden verstaan dat er nog niet is gedagvaard en de gerechtsdeurwaarder nog geen informatiekosten heeft gemaakt.

Bij de schulden die vóór de minnelijke schulden in het Schuldenwijzer rapport worden vermeld, zijn er in ieder geval al informatiekosten gemaakt.