Staan al mijn schulden vermeld in het schuldenoverzicht uit Schuldenwijzer?

Nee, alleen gerechtsdeurwaarderskantoren kunnen op dit moment gegevens aanleveren aan Schuldenwijzer.

Gerechtsdeurwaarderskantoren leveren gegevens aan over schulden die zijn ontstaan op of na 1 januari 2006 en die vóór 1 juni 2021 opeisbaar waren. Deze schulden kunnen namelijk in aanmerking komen voor betaling door de Belastingdienst.

Het kan zijn dat gerechtsdeurwaarderskantoren niet alle schulden die bij hen bekend zijn hebben aangeleverd. Of dat je schulden hebt die niet bij gerechtsdeurwaarderskantoren bekend zijn.
Dan is het belangrijk dat je deze schulden apart doorgeeft via www.sbn.nl.