Pro- & Disclaimer

 

Verantwoordelijkheid


Zorgvuldigheid

De website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Schuldenwijzer doet er alles aan om de informatie juist en actueel te houden.


Toegankelijkheid en begrijpelijkheid

Schuldenwijzer probeert haar websites toegankelijk te maken en houden.

Download de toegankelijkheidsverklaring van Schuldenwijzer.

Schuldenwijzer staat in contact met de Stichting ABC om haar websites begrijpelijk te houden en voert naar aanleiding van de adviezen periodiek aanpassingen door. Het gaat daarbij onder meer om gebruik van woorden, plaatjes, iconen, kleur en grootte.
Qua vormgeving gebruikt Schuldenwijzer steeds contrastkleuren, vermeldt zij een tekst bij knoppen en zijn de navigatieblokken consequent.
In teksten brengt Schuldenwijzer op een consequente manier structuur, koppen en titels aan. Dit geldt ook voor documenten.

Op schuldenwijzer.nl geeft Schuldenwijzer naast uitleg in tekst ook uitleg over Schuldenwijzer in een filmpje. De bezoeker kan het filmpje zelf starten, pauzeren en stoppen. Ondertiteling kan worden aangezet door rechtsonder in het filmpje op ‘CC’ te klikken en ‘Nederlands’ te selecteren.

Schuldenwijzer maakt gebruik van social media kanalen, waarnaar zij ook verwijst op schuldenwijzer.nl. Schuldenwijzer gebruikt LinkedIn en Twitter voor professionals en richt zich bij Facebook en Instagram op niet-professionals dan wel mensen met schulden. Schuldenwijzer vermeldt steeds een begeleidende tekst bij haar post.
Belangrijke informatie vermeldt Schuldenwijzer altijd op schuldenwijzer.nl, de social media kanalen worden aanvullend gebruikt.

Er kan via schuldenwijzer.nl contact worden opgenomen met Schuldenwijzer.

Op mijn.schuldenwijzer.nl vermeldt Schuldenwijzer alleen de informatie die zij noodzakelijk acht om de website zo overzichtelijk en bruikbaar mogelijk te houden. Daarbij vermeldt Schuldenwijzer de belangrijkste informatie voor de gebruiker bovenaan.
Uitgangspunt is de toegevoegde waarde voor de gebruiker.

 

Uitspraken en beelden van mensen

Schuldenwijzer staat er voor in dat de uitspraken die je ziet van personen van hen vandaan komen. Met deze personen heeft Schuldenwijzer afgesproken dat Schuldenwijzer hun uitspraak mag publiceren. Schuldenwijzer heeft met diegene afgestemd over de naamsvermelding. Schuldenwijzer vermeldt van niet-professionals in ieder geval niet de hele voor- en achternaam.
Een mogelijkheid is dat wordt afgesproken dat Schuldenwijzer gebruikmaakt van een pseudoniem. In dat geval vermeldt Schuldenwijzer dit duidelijk bij de uitspraak. Schuldenwijzer waarborgt daarbij de privacy van de betrokkene.
Schuldenwijzer kan gebruikmaken van iemands beeld als diegene daarvoor akkoord geeft.

De personen op het ondersteunend beeldmateriaal zijn modellen/acteurs voor Schuldenwijzer.
Dit geldt niet voor foto’s en/of naamsvermelding bij uitspraken.

 

Aansprakelijkheid

Aan de gegevens/informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Schuldenwijzer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid (in de meest ruime zin des woords) van de gegevens/informatie op deze website.
Schuldenwijzer is ook niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar Schuldenwijzer op deze website verwijst. Of voor de inhoud van websites die verwijzen naar deze website.

 

Auteursrecht

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende de website en de gegevens/informatie (teksten, foto’s, andere afbeeldingen, video’s) die daarop staan, liggen bij Schuldenwijzer en haar eventuele licentiegevers.
Je mag teksten en brochures van Schuldenwijzer gebruiken, onder voorwaarde dat je de bron vermeldt. Daarbij mag niet de indruk worden gewekt dat Schuldenwijzer zonder meer de strekking van het afgeleide werk onderschrijft.
Je mag het beeldmateriaal op deze website niet gebruiken, afgezien van voorgaande.

Als je vragen hebt over het gebruik van gegevens/informatie op deze website, neem dan contact op.