Wat verstaat Schuldenwijzer onder minnelijke dossiers?

In Schuldenwijzer wordt onder minnelijke dossiers (dossiers in de minnelijke fase) verstaan dat er nog niet is gedagvaard en het gerechtsdeurwaarderskantoor nog geen informatiekosten heeft gemaakt.

Van deze schulden wordt in Schuldenwijzer op dit moment alleen het aantal aanwezige dossiers bij het gerechtsdeurwaarderskantoor vermeld. Zie ook ‘Waarom staat onderaan het overzicht ‘aantal aanwezige minnlijke dossiers?’