Waarom staat onderaan het overzicht ‘aantal aanwezige minnelijke dossiers’?

In minnelijke dossiers (dossiers in de minnelijke fase) is er nog niet gedagvaard. Zie ook ‘Wat verstaat Schuldenwijzer onder minnelijke dossiers?

Bij de melding dat er minnelijke dossiers aanwezig zijn, kun je contact opnemen met het gerechtsdeurwaarderskantoor en vragen om informatie over deze schulden.

Het gerechtsdeurwaarderskantoor kan je helpen met aanvullende informatie, die je apart kunt doorgeven via www.sbn.nl. Deze aanvullende informatie moet je niet zelf toevoegen aan het schuldenoverzicht uit Schuldenwijzer. Het is belangrijk dat je de PDF uit Schuldenwijzer niet aanpast, want die is gecertificeerd. SBN gebruikt de originele gecertificeerde PDF uit Schuldenwijzer voor een voorspoedige betaling van de schulden die daarop staan.