Visual

Schuldenwijzer

De volgende stap

Na het Digitaal Beslagregister (DBR) en de VerwijsIndex SchuldHulpverlening (VISH) is het tijd voor een volgende concrete stap in de aanpak van de schuldenproblematiek. De schuldenproblematiek in Nederland staat hoog op de maatschappelijke- en politieke agenda.


Een totaaloverzicht van de schulden is voor de schuldenaar, de schuldeiser, de schuldhulpverlener en de deurwaarder, noodzakelijk om snel en goed te kunnen werken.


Momenteel is het verkrijgen van een goed schuldenoverzicht een bewerkelijke klus. Wie is de schuldeiser, welk saldo, welk stadium van inning? Dit belemmert de effectieve aanpak van zowel sanering als inning van schulden. En dat kunnen we met Schuldenwijzer centraliseren en optimaliseren!

Schuldenwijzer

Schuldenwijzer is een nieuw platform waar burgers met schulden in één overzicht alle actuele informatie vinden over hun schulden.


Ook schuldhulpverlenende instanties en gerechtsdeurwaarders kunnen op termijn via Schuldenwijzer inzicht krijgen in de totale schuldsituatie van een schuldenaar.


Met het totaaloverzicht van Schuldenwijzer kan sneller schuldhulp worden verleend. Daarmee wordt rust voor de schuldenaar gecreëerd en worden verhogende kosten van incasso voorkomen.

Expertmeeting

Op donderdagmiddag 29 november 2018 vindt in het NH Hotel te Den Haag een expertmeeting plaats over Schuldenwijzer. Het is een interactieve bijeenkomst met een presentatie van het concept Schuldenwijzer en een toelichting op de concrete stappen die gezet zijn.


Genodigden zijn ondermeer ministeries, wetenschappers, schuldhulpverleners en schuldeisers. Van de aanwezigen met ieder hun eigen expertise wordt feedback gevraagd waarmee Schuldenwijzer beter en kansrijker gemaakt kan worden.